dimarts, 10 de maig del 2016

CGT: Continuem treballant per assegurar el futur

Els dies passen molt de pressa, tots tenim un munt de coses al cap i costa de recordar allò que va ser important fa només uns quants mesos. L’equip de la CGT hem treballat molt aquests darrers 4 anys. Hem fet feina que es veu molt i feina que es veu poc, però que ens afecta en més o menys mesura a molts de nosaltres. I sempre amb l’únic objectiu d’assegurar el futur i millorar les condicions de feina dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

A la CGT fem feina dia a dia per assegurar el futur de tots. La repassem? A que no ho recordàvem tot?

QUÈ HEM FET?

 • FONS SOCIAL: recuperació dels calaixos i incloure el personal interí en el pla de jubilació, abans restringit a titulars de plaça
 • DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ: recuperació íntegra
 • DIES PER ANTIGUITAT: recuperació íntegra
 • JORNADA LABORAL: manteniment de l’horari
 • OAC: acord per reconèixer la jornada de tarda i els dissabtes i homologar la categoria del personal adscrit a administratiu
 • PROMOCIONS I MOBILITATS: incloure al personal interí I el personal laboral tant per als llocs base com per als llocs de comandament, abans restringit a titulars de plaça.
 • BASES: homologació i revisió dels criteris de cadascuna de les bases
 • CONCILIACIÓ FAMILIAR: compactacions reduccions horàries i flexibilització de jornades
 • Ampliació dels PERMISOS DE 6 MESOS no retribuits per al personal interí, abans restringit al personal titular de plaça
 • PERMÍS D’ESMORZAR: concessió per al personal amb jornada reduïda
 • Elaboració del reglament d’ADAPTACIÓ DE JORNADES per motiu de conciliació i/o adaptació per motius de salut
 • Denúncia davant d’Inspecció laboral de la no RETRIBUCIÓ UNIVERSAL DE LES JORNADES ESPECIALS (TORN PARTIT I DE TARDA)
 • SENTÈNCIA Tribunal Superior de Justícia de Catalunya favorable a la reclamació de la RLT per part de la CGT
 • Atenció personalitzada a més de 220 sol·licituds amb problemàtiques diverses a resoldre
 • Defensa de diverses persones en el decurs dels expedients disciplinaris amb resultat favorable al 100%
 • Mediació davant Recursos Humans per diverses reclamacions (RLT, EDs, conflictes laborals, etc)
 • Interlocució i mediació davant Recursos Humans i Gerència per resoldre conflictes de caràcter col·lectiu relatius al clima laboral i d’estructura organitzativa

En temes de salut laboral:
 • REGLAMENT CONTRA L’ASSETJAMENT LABORAL: promoure’n l’aprovació i difusió
 • Compliment de la NORMATIVA DE SEGURETAT de tota la MAQUINÀRIA de la Brigada Municipal
 • PLA D’EMERGÈNCIES de la seu de l’Ajuntament: actualització del pla i resolució de les incidències
 • CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL DE LA SEU DE L’AJUNTAMENT: neteja dels circuïts i canvi de filtres del sistema de ventilació, control del  grau d’humitat, lluminositat i radiacions electromagnètiques
 • CONDICIONS LABORALS DE L’OAC: seguiment i implantació de millores (temperatura, corrents d’aire, lluminositat, neteja del tapís...)
 • CONDICIONS LABORALS DE LA RECEPCIÓ DE L’AJUNTAMENT: instal·lació del panell protector posterior
 • CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL AUXILIAR DE L’ARXIU MUNICIPAL : prevenció de lesions (suport del personal de consergeria)
 • CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL QUE TREBALLA A LA VIA PÚBLICA A L’ESTIU: lliurament de garrafes d’aigua personals, protocol per excés de temperatura ambient
 • CONDICIONS LABORALS DE LA POLICIA: adquisició d’armilles de protecció antibala per a la Policia Local, lliurament de garrafes d’aigua personals, proposta de nou sistema de compra de vehicles policials per agilitar-ne l’adquisició
 • MILLORES DE LA NOVA SEU DE LA POLICIA LOCAL: seguiment i implantació (penjadors dels vestidors, trasllat del servidor de la sala de comunicacions, ...)
 • Reclamació de la dotació de VESTUARI i EPI per al personal municipal
 • Lliurament de CADIRES ERGONÒMIQUES per al personal administratiu de la Policia, Protecció Civil, Casa Mònaco, Xalet Negre, seu de l’ajuntament.
 • AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS de la seu de l’Ajuntament: impulsar-ne l’inici
 • AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS de la Policia: reclamació mesures pendents
 • Incorporació de la VACUNA DEL TÈTANUS per al personal de la Policia Local, brigada, supervisors/inspectors, conserges i treballadors familiars
 • Destinar l’import dels INGRESSOS PER BAIXA SINISTRALITAT a temes de salut laboral
 • Publicació de la informació sobre llocs de treball amb riscos per a l’EMBARÀS i la LACTÀNCIA
 • Formació en prevenció de riscos per al personal dels plans d’ocupació i lliurament d’EPI
 • Fomentar les donacions de sang en horari laboral: jornada de donació a la seu de l’ajuntament

QUÈ CONTINUEM RECLAMANT?

 • PLUS DE TARDA i JORNADA PARTIDA: reconeixement i pagament a tot el personal
 • DIES d’adaptació a la JUBILACIÓ: recuperació íntegra immediata
 • CONSERGES D’OFICINA: reconeixement per als conserges de biblioteques, centres culturals, escoles de música i d’art, escoles de primària
 • PLA DE CARRERA: pagament del pla de carrera
 • FONS SOCIAL: recuperar tot el pressupost
 • RLT: reunions per valorar llocs de treball i pagar sous justos
 • HORES EXTRA: pagament a tots els col·lectius (brigada,…)
 • FUNCIONARITZACIÓ: oferta voluntària per a tot el personal laboral
 • BASES generals i específiques per a la promoció i la mobilitat aprovades per reglament
 • REGLAMENT D’HORES EXTRA perquè tothom en pugui fer en igualtat de condicions
 • FORMACIÓ: transparència en l’oferta i adjudicació de cursos

En temes de salut laboral:
 • REGLAMENT DE SEGONA ACTIVITAT per a tot el personal municipal
 • Aplicació de les mesures preventives de L’AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS de la Policia
 • Seguiment de les mesures pendents del PLA D’EMERGÈNCIES DE LA CASA DE CULTURA
 • Ús del GIMNÀS per a tot el personal municipal i FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA
 • Reubicació del PERSONAL ADMINISTRATIU DE LA POLICIA
 • Dotació d’ordinadors i taules adequades per al TREBALL POLICIAL esporàdic D’OFICINA
 • Control continu del GRAU D’HUMITAT a la seu de l’Ajuntament
 • Evitar les situacions de risc de la BRIGADA DE PINTURA DE VIA PÚBLICA
 • Millora de les condicions de treball del personal de neteja
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada