dimarts, 20 de setembre del 2016

Recordatoris a Recursos Humans

De tant en tant cal recordar a Recursos Humans les feines que tenen pendents de fer:

·         -  Actualització del nivell B a A per a tot el personal a qui encara no se li aplica (delineants, supervisors/inspectors,...) amb caràcter retroactiu des de gener de 2016, en compliment de l’acord de juny de 2015 (enllaç instància)

·         -  Aplicació del nivell 20 a tots els tècnics auxiliars amb caràcter retroactiu des d’abril de 2016, en compliment de l’acord d’octubre de 2015 (enllaç instància)

·         -  Increment de les retribucions del Fons Social 2016 segons la revisió anual prevista a la Llei de pressupostos generals (1%), en compliment del Reglament del Fons Social. (enllaç instància)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada