dijous, 12 de juny del 2014

Reforma de l'administració de la Generalitat: què ens depara el futur de l'administració catalana?

El Govern de la Generalitat ha impulsat un pla de reforma de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, que té com a objectiu assegurar a l’administració catalana el conjunt de valors d’eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes, innovació, flexibilitat i participació.

La CGT està totalment d'acord amb l'enunciat de l'objectiu del Pla, però rebutja de ple els termes en què es defineixen alguns dels seus eixos, com el tractament dels Recursos Humans o la col·laboració publico-privada, que emmascara la privatització dels serveis públics.

La CGT sempre ha defensat la prestació dels serveis públics per part d'empleats públics qualificats que treballen des de la independència professional, per garantir la igualtat de tracte del conjunt de la ciutadania i l'eficiència dels serveis. A més, la privatització dels serveis públics:

  • implica la precarització de les condicions laborals dels treballadors del sector privat, que paulatinament s'aniran estenent als treballadors públics.
  • comporta una progressiva reducció dels serveis i plantilles.
  • obeeix a una estratègia neoliberal que vol canviar l'actual model de gestió: el ciutadà ja no és un subjecte receptor de drets públics sinó un subjecte receptor de serveis. I "dret" i "servei" no signifiquen el mateix.

Si la Generalitat és l'administració on ens hem d'emmirallar pel futur del nostre país, exigim als nostres polítics el compromís amb la ciutadania de prestar els serveis públics des de l'administració amb personal qualificat i independent, inclòs el personal directiu. 

El sector privat no pot prestar amb la mateixa qualitat els serveis públics, alguns d'ells deficitaris, perquè ho fa prioritzant el benefici empresarial front a l'interés públic. I la CGT lluita per uns serveis públics de qualitat i està totalment en contra d'aplicar més austeritat i més retallades en detriment dels drets socials de la ciutadania.

Podeu ampliar la informació del Pla en aquest enllaç.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada