dijous, 17 de març del 2016

Últims nomenaments irregulars detectats

En els darrers mesos han tingut lloc diversos processos selectius a caps d’unitat, caps de secció, caps de servei, personal tècnic, etc.  Moltes persones, malgrat els seus esforços, s’han quedat pel camí i no han aconseguit la desitjada plaça.

En paral·lel, l’ajuntament ha fet 3 nomenaments directes, sense procés selectiu (2 caps de servei i 1 cap d’unitat administrativa).

L’accés a la funció pública –ja sigui una convocatòria  interna o externa- s’ha de fer mitjançant processos selectius que garanteixin els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, d’acord amb  l’EBEP. Tanmateix,  l’Equip de Govern mira “qui és qui” abans de decidir si endega o no  un procés selectiu. Dit d’una altra manera: hi ha persones que fan promoció pujats a un Fórmula 1 i n’hi ha que han de fer la marató suant.... i a peu, és clar.

Tan susceptible d’adjectivar-se de corrupció és adjudicar un contracte directament a una empresa saltant-se el preceptiu concurs com adjudicar directament un lloc de treball en favor d’una persona que no s’enfronta a un procés selectiu. Així de senzill. Així de contundent.

Com a representants, exigim a l’Equip de govern que convoqui les places que ha adjudicat irregularment.

Vist tot això, sorprèn que l’Ajuntament doni lliçons organitzant una xerrada a ESADE sota el títol “Talent i salari emocional”... (veure imatge següent).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada