dimecres, 3 de juliol del 2013

Sindicats i funcionaris no hauran de pagar taxes de determinats recursos

El Tribunal Suprem ha establert que els treballadors, els sindicats, els beneficiaris de la Seguretat Social, els funcionaris i el personal estatutari de l’Administració no hauran de pagar taxes quan s’interposen recursos de suplicació o cassació en l’ordre social.

Així ho ha acordat la Sala Social de l’alt tribunal en un ple no jurisdiccional en què s’ha pronunciat respecte a l’eventual inconstitucionalitat d’alguns preceptes de la Llei de Taxes.

L’acord recorda que la norma ha generat múltiples dubtes als òrgans jurisdiccionals de l’ordre social. Per això, ha decidit fixar unes pautes interpretatives sobre això que serveixin de guia.
La Sala del Social esmenta la Llei 1/1996 d’Assistència Jurídica Gratuïta que estableix que tindran aquest benefici, amb independència de la inexistència de recursos, els treballadors i beneficiaris del sistema de Seguretat Social.

En el cas concret dels sindicats, l’acord esmenta la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social que disposa que "els sindicats estaran exempts d’efectuar dipòsits i consignacions en totes les actuacions davant l’ordre social i gaudiran del benefici legal de justícia gratuïta quan s’exerceixin l’interès col·lectiu en defensa dels treballadors i beneficiaris de la seguretat social ".

(Notícia publicada al web de la CGT Catalunya)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada