dijous, 4 de desembre del 2014

Hores extraordinàries per al personal administratiu

Atesa la manca de resposta de RH sobre el pagament d’hores extraordinàries per al personal administratiu en igualtat de condicions que per a d’altres col·lectius, i atesa la insinuació que, si algú demanés l’abonament de les hores extra en lloc de la compensació, s’ho pensarien, 

la CGT recomana a tot el personal administratiu 
que les persones que estiguin interessades
en fer hores extraordinàries i en cobrar-les
ho facin saber a RH per escrit.

Llegiu els correus següents:


De: CGT
Enviat:
dijous, 20 / novembre / 2014 13:50
Tema: PAGAMENT HORES EXTRAORDINÀRIES per al personal administratiu

En relació al correu de RH sobre l’assistència als consells de districte, us fem saber que hem demanat que s’abonin hores extra al personal administratiu, igual que es fa en altres col·lectius.
CGT
Ajuntament de Sant Cugat
Tel. 935 657 000
cgt@santcugat.cat

www.santcugat.cat

De: CGT
Enviat:
dimecres, 19 / novembre / 2014 14:02
Per a: Francesc Carol; Gustau Folch; Isabel Herrero
Tema: consells de districte i HORES EXTRAORDINÀRIES
Importància: Alta

Hola,

Tot i que el conveni i pacte de condicions, a l’article 12.2, expressen que “És voluntat de les parts signants la reducció progressiva de les hores extraordinàries, establint-se el sistema alternatiu d’hores....”, observem que aquesta força de voluntat es tradueix en la realització d’innombrables hores positives realitzades any rere any per part de la plantilla i també en el pagament d’hores extra a una altra part de la plantilla.

Atès el resum de les hores extra pagades el 2013 i 2014, molt similar als d’anys anteriors:


 Atès que la CGT demana que es tracti a tothom igual, “a igual feina, igual sou”, i tenint en compte que la realització d’aquestes tasques suposaran un increment mínim sobre la quantitat d’hores retribuïdes anualment.

Demanem que la realització d’aquestes hores, fora de l’horari laboral del personal que les durà a terme, es retribueixin com a hores extraordinàries amb els imports establerts per conveni; i que, per tant, es comuniqui a tot el personal la possibilitat de realitzar aquesta feina com a hores extraordinàries.
CGT
Ajuntament de Sant Cugat
Tel. 935 657 000
cgt@santcugat.cat

www.santcugat.cat

De: Recursos Humans
Enviat: dimecres, 19 / novembre / 2014 11:35
Per a: Personal Municipal
Tema: consells de districte

Adreçat a Auxiliars administratius i administratius:

Atès que és necessari dotar cada un dels Consells de Districte (Mirasol, La Floresta, Les Planes, Sant Cugat Est i Sant Cugat Oest) d’una persona que assisteixi a les reunions (unes quatre l’any) per tal d’estendre’n acta resumida i prendre nota dels acords que s’hi adoptin, demanem que les persones interessades que tinguin categoria d’auxiliars administratives o d’administratives responguin aquest correu.

Les hores dedicades a aquesta tasca preferentment es compensaran amb temps, de la forma establerta en conveni i pacte, que és la següent:

1 hora normal 1 hora i mitja
1 hora festiva 1 hora i 45 minuts
1 hora nocturna 1 hora i 45 minuts
1 hora festiva nocturna 2 hores

En cas d’interessar-s’hi més de cinc persones, es prioritzaran aquelles que estiguin adscrites a la Direcció d’Informació i Comunicació.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada