dijous, 9 d’abril del 2015

Peticions del col·lectiu d'auxiliars administratius

Pel que es veu, no tots els col·lectius de treballadors tenen el mateix tracte per part de Recursos Humans a l’Ajuntament de Sant Cugat.

A continuació podeu llegir el correu que el col·lectiu d’auxiliars administratius ha tramés avui a Francesc Carol i a Gustau Folch i del qual ens ha fet arribar còpia:

"En nom del col·lectiu d’auxiliars administratius/ves d’aquest Ajuntament:

Atès que en data 26/01/15 vam presentar una instància a través del Registre General d’Entrada de la qual no hem obtingut cap resposta.

Atès que en data 19/03/15 vam presentar una segona instància a través del Registre General de la qual tampoc hem obtingut resposta.

Atès que en data 7/04/15 s’ha reunit la Mesa General de Negociació entre Recursos Humans i els sindicats i s’ha tractat el tema de les demandes del col·lectiu d’auxiliars administratius d’aquest Ajuntament sense que se’ns hagi comunicat ni donat la possibilitat d’assistir-hi.

Sol·licitem:

Assistir a les futures reunions que es produeixin entre Recursos Humans i els representants dels treballadors/es per tal de fer sentir la nostra veu sobre aquest tema tot i que sabem que no tenim vot.

Així mateix reiterem la nostra petició de que es celebri una reunió amb el tinent d’alcalde de Governació, Seguretat i Participació Ciutadana, el director de Recursos Humans i el col·lectiu d’auxiliars administratius, en el termini màxim de 15 dies.

Atentament,"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada