dijous, 20 d’octubre del 2016

Decret de reorganització d’Àmbits

Després d’alguns canvis a l’organigrama polític de l’Ajuntament de Sant Cugat anunciats durant el mes de juliol, fa pocs dies vam tenir coneixement del Decret 2228/16 de reorganització d’Àmbits que modifica l’organigrama de gestió. Aquest decret afecta a nombrós personal municipal en quan a noves adscripcions, càrregues de feina i funcions, inclosa l’eventual reclassificació i nomenaments encoberts.

És per això que la Secció sindical de la CGT hem presentat una sol·licitud demanant un seguit de documentació i informació addicional per procedir a l’estudi de totes les possibles repercussions d’aquests canvis en l’àmbit dels recursos humans.

Ja us seguirem informant. 

dimarts, 18 d’octubre del 2016

El túnel carpià és una malaltia laboral


La CGT Catalunya està negociant amb la Generalitat de Catalunya el reconeixement del síndrome de túnel carpià com a malaltia laboral.

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç

divendres, 14 d’octubre del 2016

La CGT Catalunya en lluita per la salut laboral

Valoració de la reunió de l’11 d’octubre de CGT Catalunya amb el Conseller Antoni Comin i la cap de l’ICAM, Neus Rams:

Des del sindicat hem comunicat a la Conselleria la nostra preocupació per la constatació de la manca de cap canvi des del cessament de Consol Lemoneche, antiga cap de l’ICAM, sobretot en les altes injustes i amb criteris economicistes, per la manca de reconeixement de l’ICAM de les Malalties Professionals (especialment en el cas dels afectats de l’amiant i els informàtics amb Síndrome del Túnel Carpià) i pel no reconeixement per part de l’ICAM de cap vinculació amb els informes de la Unitat de Salut Laboral del propi ICS.

La reunió ha finalitzat amb l’acord de convocar una sèrie de reunions temàtiques entre CGT de Catalunya i l’ICAM, cada mes i mig, amb el propòsit de crear un canal de comunicació on poder fer arribar les propostes i denúncies concretes del sindicat a l’administració. Aquestes reunions es van iniciar fa casi un any, però van ser suspeses unilateralment per l’anterior cap de l’ICAM, Consol Lemonche, sota el xantatge de reiniciar-les si es suspenien les concentracions i denúncies públiques de l’actuació de l’ICAM per part de CGT, fet que en cap cas podia ser acceptat per aquest sindicat.

El reinici d’aquestes reunions es dóna actualment sense cap condició per part de l’administració catalana, ja que hem deixat ben clar a la Conselleria que en cap cas des de CGT deixarem de mobilitzar-nos per denunciar les altes injustes que atempten contra el dret dels i les treballadores a la integritat física.