divendres, 31 de maig del 2013

Tant excés de pes hi ha a l’Ajuntament?

Ahir tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament vam rebre un correu electrònic de Recursos Humans on ens conviden a assistir a una segona xerrada informativa sobre alimentació saludable atès que “a la nostra organització es detecta un percentatge relativament important de persones amb excés de pes”. Deixant de banda que totes les iniciatives i activitats preventives encarades a millorar la salut tenen tot el nostre suport, volem fer unes breus reflexions.

A la CGT som conscients que a més d’un dels nostres representants sindicals li sobren “uns quants quilets”, però afirmar que a l’Ajuntament hi ha “un percentatge relativament important de persones amb excés de pes" no ens atreviríem a afirmar-ho. Potser és que no ens hi hem fixat prou...

Segurament el servei de vigilància de la salut de l’Ajuntament ha extret aquestes dades d’algun estudi ben fonamentat, però de veritat tant excés de pes hi ha a l’Ajuntament? Quin és exactament aquest percentatge “relativament important” de persones amb excés de pes?

Si finalment estem mal fixats i resulta que és cert que existeix aquest nombre de treballadors i treballadores amb excés de pes podria ser que dimarts, al moment d’impartir la xerrada, la sala de plens tingui aquest aspecte:


 PD: Esperem que tothom hagi captat la ironia d’aquesta entrada i ningú s’ofengui.

dijous, 30 de maig del 2013

Xarxes socials a l'Ajuntament de Sant Cugat

A la propera Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Cugat sembla que es presenta a aprovació una despesa de 12.000€ per portar a terme "la implantació de l’estratègia municipal en les xarxes socials que garanteixi la presència de l’organització municipal en els mitjans socials".

La veritat és que, a la vista del que hi publica algun membre de l’equip de govern, potser si que a l'Ajuntament li cal una bona estratègia a les xarxes socials...
El Tribunal Constitucional analizará si fue legal suprimir la paga extra de los funcionarios

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional presentó contra la supresión de la paga extra de los funcionarios acordada por el Gobierno en 2012 y ahora estudiará si cabe o no anular la medida por su carácter retroactivo.

La admisión a trámite supone la paralización del procedimiento en la Audiencia Nacional; es decir, que la resolución sobre la supresión de la paga extra queda pendiente de si el Constitucional dicta si es o no constitucional, en especial si lo son sus efectos retroactivos.

Los magistrados preguntaron en marzo de 2013 al Constitucional sobre el artículo 2 del real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establecía la deducción de la paga extra de Navidad.

(Notícia publicada a Expansión.com el 29/05/2013)

divendres, 24 de maig del 2013

Avui s’han iniciat les micro-vagues


Avui s’han iniciat les micro-vagues de 10 minuts com a mesura de protesta davant la situació que estem patint els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant CugatPoc abans del seu inici s’ha tramés el següent comunicat a tot el personal municipal:

“Avui a les 12h. hem de secundar la vaga de 10 minuts pels següents motius:

  • S’ha programat seguint una decisió d’una gran part del personal que va assistir a l’última assemblea. 
  • La defensa dels drets que estem perdent ha de tenir el recolzament moral i presencial de TOT EL PERSONAL, perquè el que s’aconsegueix reverteix en tots i totes nosaltres, en els que baixeu a les movilitzacions i en els que us quedeu a la taula. 
  • És una mostra de disconformitat a una situació econòmica i social de la qual no som responsables, però som qui l’està patint amb les conseqüències més greus. 
  • L’alcaldessa ha de veure’ns units i entendre que el missatge que li traslladem els i les representants del personal a les reunions, és la voluntat de TOT EL SEU PERSONAL, a qui es va adreçar divendres passat posant-se a la nostra disposició per a a qualsevol dubte, suggeriment o aportació que li vulguem fer arribar. 
Som professionals que treballem al servei de la ciutadania. Volem fer-ho en condicions i sota un comandament coherent amb la situació, que respecti els nostres drets i que vetlli pel benestar general.

La Junta de personal i el Comitè d’empresa”

El personal municipal de Sant Cugat pren la iniciativa

Arran d’una iniciativa col·lectiva, 126 treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han signat un escrit sol·licitant:

  1. Que, degut a que els dies 12 d’octubre i 6 de desembre no son dates de contingut històric o social del poble català, l’Ajuntament estigui obert aquests dos dies per a poder treballar voluntàriament les persones que ho considerin oportú i es puguin compensar amb uns altres dos dies festius.

  1. Que, degut a que Catalunya és la regió del món que pateix l’espoli més gran i el govern espanyol no compleix els compromisos adquirits des de fa anys, l’Ajuntament faci el pagament dels impostos de IVA i IRPF a l’Agencia Tributària Catalana.

dimarts, 21 de maig del 2013

A Sant Cugat no es retalla a tothom per igual

Les retribucions dels càrrecs de confiança de l’Ajuntament de Sant Cugat den 3 passes:

1) El 2010 tothom vam patir retallades imposades pels decrets estatals. I el 2011, i el 2012…

2) El juny de 2011, en el seu primer ple com alcaldessa electa, es nomena el personal eventual i de confiança amb el sou considerat adequat per a les funcions a desenvolupar per cada càrrec.

3) El juliol de 2011, 1 mes després, l’alcaldessa augmenta alguns dels sous segons la taula ajunta (hi ha tres persones que pateixen un decrement en les seves retribucions, però el motiu és que se’ls canvien les funcions, no que se’ls redueixi el sou. Passen de “directors d’àmbit” a “directors” o de “directos” a “coordinador”).

La Junta de personal i el Comitè d’empresa

dilluns, 20 de maig del 2013

Thomas Jefferson tenia raó

32.500 families van perdre el seu habitatge habitual l’any 2012 per impagament de la hipoteca, segons dades del Banc d’Espanya (Expansión.com, 10 de maig de 2013)


dijous, 16 de maig del 2013

Permís per conciliació de la vida familiar i laboral

L’Estatut bàsic del servei públic (EBEP) contempla en el seu article 48.1.j el dret a gaudir de permís per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral però, malgrat la insistència dels representants del personal, la gerència i direcció de Recursos Humans es negen a incloure aquests permisos dins la relació de permisos retribuïts dels empleats de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Aquesta mateixa setmana però, la Diputació de Barcelona ha signat un acord amb els representats sindicals en el qual, entre d’altres temes, desenvolupa l’article 48.1.j de l’EBEP i concedeix 4 dies de permís per conciliació de la vida familiar i laboral a tots els seus treballadors i treballdores.

Tenint en compte que l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, és també vicepresidenta 2a de la Diputació de Barcelona, sobta molt aquesta actitut completament contraposada en el tracte al personal d’una i altra administració.

Senyora alcaldessa, no creu que els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant Cugat es mereixen una explicació sincera i convincent?

Totes les administracions retallen llocs de treball

Un company ens ha fet arribar per correu electrònic un comentari molt interessant relacionat amb l’article Todas las administraciones recortan empleos salvo las empresas públicas publicat en aquest blog el 3 de maig passat. A continuació us reproduïm la seva opinió:

“En relació a aquest article volia afegir un altre font d’atur generat des de l’administració pública que no es cita en aquest escrit.

Moltes administracions estan modificant a la baixa els contractes de serveis amb empreses concessionàries amb percentatges d’entre el 10 i el 25%.

Cada cop que es signa una reducció de contracte es produeix o una disminució de la jornada de treball del personal de l’empresa assignat al servei, quan no un acomiadament de part de la plantilla.

Pot donar-se el cas d’un ajuntament que no acomiada als seus treballadors però si que provoca l’acomiadament de part del personal de les empreses que presten serveis.

No crec que hi hagin estudis al respecte, però em consta que, durant els anys 2011, 2012 i en l’actualitat, la reducció forçada del preu dels contractes i, per tant, de la feina contractada, es va reduint de forma sistemàtica amb la pèrdua de llocs de treball que això comporta.”

dimecres, 15 de maig del 2013

Més val riure que no plorar...

Si les coses que passen a l'Ajuntament de Sant Cugat són increïbles, 
les que passen a l’Estat espanyol de la ma del PP són de ciència ficció:

dilluns, 13 de maig del 2013

Per què vol Sant Cugat serveis jurídics i econòmics?

El Consell Rector de l'IGEPESI, format per l’alcaldessa sra. Mercè Conesa, el sr. Jordi Puigneró, el sr. Carles Brugarolas, la sra. Joana Barbany, la sra. Carme Oliver, la sra. Eva Borrás i el sr. Jordi Matias fa cas omís de l'informe dels serveis jurídics i de l'interventor en la readmissió d’una treballadora.

L’Equip de govern, després de 2 sessions en que s’han presentat 4 informes jurídics, aprova la proposta de readmissió d’una treballadora basant-se en un expedient ple d’irregularitats procedimentals i jurídiques, com per exemple: no tenir contracte inicial signat ni existir cap sol·licitud d’excedència per part de la treballadora.

L'informe d’Intervenció i dels Serveis Jurídics accepta la readmissió però recomana la immediata amortització d’aquesta plaça per causes econòmiques, tècniques i organitzatives que contempla la legislació vigent i que atesa la situació econòmica actual i les grans restriccions pressupostàries a les que es veu abocat aquest ajuntament, són de total procedència en aquest cas.

Tot i així, l’Equip de govern ha manifestat que es reserva el dret de donar continuïtat a la irregularitat d’aquesta contractació, contravenint les recomanacions dels informes municipals. Es readmet, doncs, una persona per cobrir una plaça que fa 4 anys que va quedar vacant i per fer una feina que no ha calgut ni tampoc cal fer ara.

Els sindicats han mostrat la seva disconformitat al següent:

  • A la immoralitat de fer créixer innecessariament la plantilla de l'IGEPESI, quan la feina que es pretén que faci la persona nova no és un servei basic ni essencial i ja existeix actualment a la plantilla prou personal per executar les feines necessàries. 
  • A la manca de respecte per la funció pública i pels estaments de control existents, com són la Intervenció  i els Serveis Jurídics, fent cas omís als seus informes. 
Així mateix, considerem que la Direcció de RH ha de ser més estricta amb la seva feina i fer un seguiment acurat dels contractes d'obra i servei per evitar conflictes laborals que deixen en clara situació de discriminació al personal municipal que ha entrat amb processos selectius i resta pendent de consolidar la seva plaça per motius d'ordre administratiu.

El Comitè d’Empresa i la Junta de Personal

NOTA: L’IGEPESI és l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació, de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

divendres, 10 de maig del 2013

Així es gasta els diners municipals l’Ajuntament de Sant Cugat


Retall de la factura del mes d'abril de l'assessoria que ajuda a RH en el tema de les Entrevistes de Desenvolupament (ED): 7.210,09 € per 56,75 hores de feina.

L'Ajuntament paga aquests serveis a 127€ l'hora quan un tècnic superior municipal té un cost per l’empresa de 34€ l'hora.

Durant l'any 2012 es va pagar a aquesta assessoria més de 50.000€. El mateix que costa a l'Ajuntament contractar un tècnic superior municipal. Aquest però, hagués treballat un nombre d'hores 4 vegades superior.  

Que aporta aquesta despesa?

Així es com l'Ajuntament es gasta els diners que no ens paga a nosaltres del Pla de carrera?

dijous, 9 de maig del 2013

Dia d'Europa a Sant Cugat

La Unió Europea dicta les consignes i el govern espanyol les segueix a ulls clucs. Entre els uns i els altres estan deixant l’Estat espanyol a la ruïna més absoluta: milions d’aturats, centenars de milers de persones desnonades, retallades salvatges de drets socials i laborals, augment desmesurat dels impostos...

Però malgrat això, l’Ajuntament de Sant Cugat celebra avui el Dia d’Europa amb una despesa de 3.388,63 €

A l’equip de govern municipal no els importa si hi ha treballadors o treballadores de l’Ajuntament que tenen serioses dificultats per arribar a final de mes. Tampoc els importa retallar sense miraments el Fons social, el Pla de carrera i tot el que poden i més. Ni els importa impedir que el personal pugui disposar dels diners que té dipositats al seu pla de jubilació. El que realment importa a l’equip de govern municipal és celebrar el Dia d’Europa “a lo grande”.dimecres, 8 de maig del 2013

Vint-i-quatre hores IN-SU-PE-RA-BLES!

Sí, la causa podria ser el canvi climàtic. L'augment de la temperatura els ha afectat el còrtex cerebral i ha provocat disfuncions neuronals. Tampoc descarto algun problema alimentari. Ja se sap, arriba la calor... la maionesa es queda fora de la nevera... Ara, que potser és un virus. Aquests bitxets són molt mal parits. Estàs tan tranquil i, patapam!!!, no te n'adones i ja t'han fotut. Sigui com sigui, el cas és que les últimes 24 hores s'han dit unes quantes coses que, imagini's si són demencials, que han destacat per sobre de la demencialitat habitual, que ja és d'un nivell in-su-pe-ra-ble.

Beatriz Talegón, que passa per ser una de les grans esperances d'una certa esquerra (imagini's vostè el gruix de les esperances d'una certa esquerra) i que també passa per ser exemple de renovació política (ja ni li explico el nivell de la renovació), va i diu: "Darrere del 15-M pot ser que hi hagi la dreta". Jorge Fernández Díaz, un senyor que per mi que s'ha fotut un cop al cap (i molt fort) amb un missal, va i esputa: "L'avortament té poc a veure amb ETA. Bé, hi té alguna cosa a veure, però, en fi, no gaire". El govern de l'Aragó, segurament afectat per la grip aviària (o alguna cosa) decideix anomenar al català LAPAO i a l'aragonès LAPAPYP (com ahir proposaven a la xarxa, el següent pas és que l'espanyol sigui LAPAPOYA). I remata aquestes 24 hores delirants Carme Chacón (ja sap, la senyora que publica cartetes a El Mundo ), que es troba de cara un munt de micròfons de periodistes i a la pregunta: "¿Satisfeta amb la resposta que va donar ahir [per abans-d'ahir] Pere Navarro en sortir de la reunió sobre el dret a decidir?", va i contesta: "Miri, el senyor Artur Mas està enganyant els catalans"... Gloriós!!! Inabastable!!! Desbordant!!! Tan incommensurable que crec que he trobat, finalment, la causa de tot plegat: ens ha envaït un núvol tòxic barreja de LSD, ayahuasca i burundanga.

(Article d‘opinió d’Iu Forn, publicat en l’edició d’avui del diari Ara)

dimarts, 7 de maig del 2013

Necessitat de sindicats

És general, i en el nostre país també passa, cada vegada amb més força, el que podríem denominar com la caça de sindicats. Llenya contra els sindicats; avui més que ahir. Són corporativistes, es preocupen tan sols dels afiliats, no es preocupen pels desocupats, estan desfasats, i la frase màgica: necessiten fer una anàlisi profunda.

A alguns creadors d'opinió només els falta dir que els sindicats són els culpables de la crisi. Amb o sense consens, dissenyat prèviament o improvisadament, existeix un front que denigra els sindicats per allunyar-los de la classe obrera. Res no és gratuït, i això tampoc.

En el nostre país, a més, els sindicats nacionals són els que reben més crítiques, perquè són nacionalistes bascos i perquè han constituït la denominada majoria sindical. És a dir, perquè s'han convertit en un instrument de pressió important. No crec que aquesta actitud denigrant respecte els sindicats nacionals i actius es degui tan sols a l'actitud sindical. A determinades institucions, organitzacions públiques, agrupacions polítiques i mitjans de comunicació els preocupa força la vocació lògica que tenen per influir en política. I les crítiques i les posicions que s'adopten contra els sindicats són proporcionals a aquesta preocupació.

Aquests últims anys, els sindicats nacionals han aconseguit un objectiu important a l'hora d'ensinistrar la consciència nacional de la classe obrera. Al nostre país, l'èxit dels sindicats es deu a haver conciliat els conceptes de classe i nació.

Al vostre país, sempre m'ha cridat l'atenció l'absència de sindicats nacionals poderosos; de la mateixa manera que m'ha sorprès gratament comprovar que els sindicats estatals han abraçat amb empenta el catalanisme.

En qualsevol cas, els sindicats han d'aconseguir un objectiu important en el futur autònom dels nostres països. Tot sols, no poden; però sense ells, és impossible. Per això els volen debilitar.

(Carta de Martxelo Otamendi a Vicent Partal, publicada a Vilaweb el 4 de maig de 2013)

dilluns, 6 de maig del 2013

Per tot allò que ens diuen o ens insinuen...

Que aquest bloc no agrada a tothom és evident. I que a segons a quin polític municipal li molesta més que un gra a cul ja és un fet constatat.

Segurament el que realment incomoda és que les coses dites tal com són posa en evidència que l’Ajuntament de Sant Cugat no és tant transparent com el pinta l’aparell propagandístic municipal.

Així doncs, per tot allò que ens diuen o ens insinuen, aprofitem que s’acaba de commemorar el Dia Mundial de la llibertat de premsa per recordar l’article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

divendres, 3 de maig del 2013

Todas las Administraciones recortan empleos salvo las empresas públicas

Los ajustes en la Administración son más que evidentes. El sector público se ha convertido en uno de los protagonistas de la pérdida de empleo en España. De hecho, en los últimos doce meses desaparecieron 258.300 puestos de trabajo en este ámbito (un 8,32% menos). En total, hay 2.845.800 asalariados públicos, de acuerdo con los datos del primer trimestre de 2013 de la Encuesta de la Población Activa. Las empresas públicas se mantienen al margen de este ajuste.


Por tipo de empleos, desaparecieron 105.900 puestos fijos y 152.400 puestos temporales en los últimos doce meses. Con este ajuste, la plantilla del sector público vuelve a unos niveles de 2008.

Si se compara esta cifra con los datos del último trimestre 2012, el recorte es de 71.400 empleados públicos, o un 2,45%. En el sector privado, se perdieron el 1,79% de los puestos de trabajo, hasta situar un total de 13.788.900 ocupados, lo que deja la tasa de paro en el 27,16%.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha atribuido esta destrucción a la amortización de plazas (empleados públicos que se jubilan sin que se cubra su puesto) y al "despido encubierto de miles de interinos".

La Administración Central registró entre enero y marzo 39.500 empleos menos que un año antes (un 7,26%), hasta 504.800 puestos de trabajo. Por su parte, las Comunidades Autónomas recortaron 169.000 empleos (un 9,6%), hasta 1.580.700 personas, mientras que los ayuntamientos perdieron 55.600 efectivos (un 9%), hasta 560.500. La Seguridad Social hizo un recorte más modesto, del 4,9%, hasta 34.800 personas.

Aunque las Administraciones Públicas se han apretado el cinturón con fuerza, todavía hay algunos sectores ajenos a estas estrecheces. Sorprendentemente, las empresas y otras instituciones públicas aumentaron el número de empleados en el último año un 7,8%, 11.600 personas, hasta un total de 159.300 personas. Y lo más llamativo es que en el último trimestre las empresas públicas ocupaban a más personal que a comienzos de 2008, al inicio de la crisis, cuando tenía en sus filas a 145.600 personas.

Este comportamiento resulta muy chocante ya que tanto el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy han anunciado diversos planes para reducir el número de las empresas públicas.

(Article publicat a Expansión el 25 d'abril de 2013)

dijous, 2 de maig del 2013

Situació d'emergència

Espanya ha superat els 6 milions de persones en situació d'atur. Gairebé un milió són catalanes. Ens posem les mans al cap perquè les xifres són esgarrifoses. Però si hem de reaccionar activament hem de saber fer una altra cosa: pensar primer que darrere de cada xifra hi ha una persona amb noms i cognoms, un home, una dona, un jove que no tenen feina i el pitjor de tot: molts d'ells han perdut fins i tot l'esperança de trobar-ne. Això porta sofriment, incertesa, i potser allò que encara és pitjor, desequilibris de tota mena, no només econòmics sinó també emocionals. I tenir en compte, després, que el risc de fractura social derivat de la crisi insuportable i d'aquest estat anímic de desesperació és molt alt.

(Fragment de l’article Situació d’emergència, de Josep Maria Balcells, publicat a Cugat.cat el 28 d’abril de 2013)

dimecres, 1 de maig del 2013