dimarts, 21 de gener del 2014

Carta oberta a la direcció

Carme i Jordi,

Encetem el darrer any i mig de la legislatura d’aquest Equip de govern, que a l’iniciar la seva gestió es va comprometre a abordar els temes pendents existents a l’Organització, que en síntesi són:  
 • Disposar d’un organigrama en consonància a les necessitats de servei de la ciutadania, on es defineix l’estructura, els nivells competencials i la dependència orgànica i organitzativa
 • Definir una relació de llocs de treball on es recullin les funcions específiques i el perfil professional de les persones que els ocupen
 • Associar una taula retributiva coherent, justa i equitativa

Quina és la situació actual?

Des del setembre, hem fet  2 reunions de negociació (26/9 i 15/11) amb  un únic punt de l’ordre del dia: Projectes i agenda de treball;   2 reunions extraordinàries: una per plasmar l’acord del cobrament de la paga 2012 i altra per fixar l’acord de retribucions dels torns d’estiu de la Policia local; i tenim un únic correu de la Direcció comunicant que ens convocareu properament.

A data d’avui, la Junta i el Comitè han reclamat exhaustivament tractar els següents temes:
 • Fons social: recuperació del 100% dels calaixos personals al 2014
 • Recuperació del dia d’adaptació a la jubilació
 • Regularització de plantilla, Relació de llocs de treball i Taula retributiva: assimilats, obres i serveis, interins, contractes irregulars, personal fora plantilla, revisió del grups C1, C2 i A2, revisió grup C2 a C1 de Policia Local, revisió de funcions i categories Brigada d’obres
 • Temes específics de la Policia Local: canvis de torn, 2a activitat, establiment del dia festiu 2014, còmput horari activitat Física, criteri serveis mínims, revisió de l’escreix horari producte de la nova organització d’efectius, reducció horària a 37,5 hores
 • Establir criteris i universalitzar les retribucions de: factors de responsabilitat i disponibilitat, plusos de festivitats, torns de tarda, experiència, hores extres, assistència a judicis/altres activitats fora d’horari laboral, retribució addicional d’hores extres dies assenyalats,
 • Reglament de l’ Entrevista de desenvolupament
 • Recuperació del Pla de carrera: reglament i retribució
 • 4t dia de lliure disposició (data límit per gaudir-lo segons normativa 15/2/2014)

No oblidem que ha estat una legislatura difícil, i que la pau social  s’ha restablert gràcies a la voluntat expressa de l’alcaldessa de restituir el diàleg amb els representants sindicals. Es per això que reclamem un calendari real i periòdic de negociació  per tancar tots els temes pendents dins de l’exercici 2014 en els òrgans competents (Mesa General de Negociació i/o Comissió de seguiment de conveni, segons pertoqui).

La voluntat s’ha d’expressar amb fets a més d’amb paraules.

La Junta de Personal i el Comitè

(Carta tramesa ahir 20 de gener)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada