divendres, 18 de novembre del 2016

Què s’entén per accident de treball?


Segons l’article 156 de la Llei general de la Seguretat Social (RDL 8/2015), accident de treball és “qualsevol lesió corporal que el treballador pateixi en ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d'altri”.

A més, “tenen la consideració d'accidents de treball:
  • Els que pateix el treballador en anar al lloc de treball o en tornar-hi.
  • Els esdevinguts en ocasió o per conseqüència de les tasques que, tot i ser diferents de les del seu grup professional, executi el treballador en compliment de les ordres de l'empresari o espontàniament en interès del bon funcionament de l'empresa.
  • Les malalties que contregui el treballador amb motiu de la realització de la seva feina, sempre que es provi que la malaltia ha tingut com a causa exclusiva l'execució del treball.”
És important recordar que “es considera, llevat que hi hagi una prova en contra, que són constitutives d'accident de treball les lesions que pateixi el treballador durant el temps i en el lloc del treball.”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada