dilluns, 29 de juliol del 2013

Posar ordre al món local, una qüestió d'estat propi

L'avantprojecte de la llei de governs locals que demà aprovarà el consell executiu arriba amb un considerable retard històric i és una llei més necessària que mai. Ho és per tres raons. En primer lloc, perquè la crisi econòmica i de credibilitat política ha fet més evident que mai la necessitat de racionalitzar els rols de cada administració i, per tant, d'evitar duplicitats, simplificant un panorama que a Catalunya, a causa de les superposicions acumulades al llarg del temps, presenta clares disfuncionalitats. En segon lloc, perquè, aprofitant la crisi econòmica i de credibilitat política, el govern espanyol acaba de presentar un projecte de reforma local que, tenint aparentment els mateixos objectius de simplificació i racionalització, suposa una invasió flagrant de les competències de la Generalitat, tal com les estableix l'Estatut de Catalunya del 2006. I en tercer lloc, perquè, en el camí cap a l'estat propi, resulta imprescindible ordenar l'entramat institucional i delimitar bé funcions i competències: el servei al ciutadà no només no es pot ressentir d'aquesta complexa transició nacional, sinó que seria bo que mostrés senyals clars de millora.

L'avantprojecte del Govern, que recull els treballs iniciats per l'últim tripartit, va en la línia de substituir diputacions per vegueries -no fa el pas, però, de crear-ne més-, de ressituar els consells comarcals com a òrgans no polítics -seran consells d'alcaldes amb vot ponderat segons la població- dedicats a la gestió mancomunada, i de respectar les singularitats territorials, com ara la Carta Municipal de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona o el Consell General de la Vall d'Aran. A diferència del projecte espanyol, doncs, no confon racionalització amb homogeneïtzació, i en línies generals respecta més l'autonomia municipal; per exemple, convertint les possibles fusions de municipis o les cessions de competències en processos voluntaris i pactats a partir, això sí, d'unes obligatòries avaluacions de qualitat sobre els serveis. Perquè l'objectiu de fons no és tant obtenir un mapa simètric com garantir uns bons serveis als ciutadans. I en això, sens dubte, hi ha molt camí per recórrer.

(Diari Ara. Editorial del 29 de juliol de 2013)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada