dimecres, 20 de març del 2013

Negociacions i contenciós

COMUNICAT DE LA JUNTA I EL COMITÈ

S'havia previst convocar una assemblea per demà, per informar-vos de temes importants. Paral·lelament, hem rebut una convocatòria de la mesa de negociació i hem considerat adequat posposar l'assemblea per al proper 4 d'abril amb l'objectiu d'informar-vos més abastament sobre:

  • Informació relativa al fons social: partida final pel 2013, quantitat que tindrem als calaixos personals, etc..
  • Informació relativa a l'estat de les negociacions a la Mesa General de Funcionaris
La darrera assemblea de treballadors va acordar resoldre el Fons social per la via del diàleg en primera instància i acudir a la via del contenciós com a última solució.

La situació és la següent:

1- L'alcaldessa ens va rebre fa dos mesos i va proposar al seu Equip directiu la via de diàleg. Aquest divendres tindrà lloc la primera reunió.

2- La via administrativa es va iniciar paral·lelament, prèvia informació a l'alcaldessa i la gerent de que l'inici d'aquesta via no trencava el diàleg, sinó que se seguia per utilitzar-la en cas de ser necessària, i en els terminis adequats van ser inteposats els recursos per elevar la nostra disconformitat a la reducció de la partida de Fons social sense cap acord previ amb el personal.

Interposats els preceptius recursos, ens trobem amb que:

  • Quan ho demanem dins el marc d'al·legacions del pressupost en temps i forma adequada, l'interventor no resol, dient que no és pressupost.
  • Quan ho demanem dins de la via administrativa amb un recurs de reposició, desvinculant-lo del pressupost, el secretari ens diu que això és pressupost i que ja hem fet tard per reclamar-lo per la via administrativa i que només ens queda la via contenciosa.
Considerem necessari que l'Ajuntament ens doni una resposta a la nostra reclamació i compti amb nosaltres per reduir la partida, ja que entenent el context socioeconòmic en què ens trobem, ens vam oferir a resituar transitòriament la dotació del Fons Social mitjançant un acord entre l'Equip de govern i el personal.

Seria desitjable obtenir una resposta dins del marc d'entesa ofert per l'alcaldessa, però la possibilitat d'interposar un contenciós finalitza el proper 24 de març. Atès que la primera reunió té lloc el divendres 22  no podem esperar fins llavors per conèixer la postura de l'equip de govern davant de la nostra petició, pel que cal que estar preparats per presentar el contenciós.

Es per això que des d'avui i fins el divendres 22 podeu aportar 15€ per persona per tirar endavant el contenciós en cas de ser necessari, de no ser així retornarem els diners. Podeu donar-los a qualsevol representant sindical, que us extendrà un rebut per l'import.
  
Enviem, adjunt, el document que vam lliurar a l'alcaldessa el dia de la reunió, en el qual s'exposa el que estem demanant.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada