dilluns, 23 de febrer del 2015

Estat de les negociacions

L’ordre del dia de la darrera reunió de Mesa General de Negociació de divendres 13  incloïa els següents punts:

1.-Revisió Tècnics Mitjans (*)
2.-Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27/01/2015
3.-Pla d'Integritat
4.-Conserges
5.-Altres Col·lectius (tècnics superiors, càrrecs de comandament, administratius, auxiliars, policia, conserges, brigada i corretorns)
(*) Aquest punt es tractarà en primer lloc ja que representants d'aquest col·lectiu assistiràn a la primera part de la reunió per tal de ser informats.

El primer punt es va “menjar” tota la reunió, ja que Recursos Humans, en lloc de presentar una proposta formal per escrit, va fer una exposició oral, difícil de seguir, de la situació actual dels tècnics mitjos i de la proposta econòmica de l’Equip de govern. Finalment, es va exposar gràficament “in situ” amb les següents opcions:


Els representants dels tècnics mitjos, convidats per l’Equip de govern a la MGN, van poder expressar les seves reivindicacions i valorar inicialment la proposta econòmica de l’Equip de govern.

La CGT va descartar, igual que els companys tècnics, l’opció de crear 4 calaixos, perquè no soluciona els problemes actuals de salts retributius. La CGT tampoc no pot acceptar rebaixes de sou com la que proposa RH, encara que sigui per al personal que s’incorpori de nou a partir d’ara. El nostre lema és A IGUAL FEINA, IGUAL SOU.

Així mateix, hem demanat que l’Equip de govern tracti tots els col·lectius per igual i que permeti la presència de tots els col·lectius que ho sol·licitin a la Mesa General de Negociació,. De nou, HEM TORNAT A DEMANAR que es valorin tots els llocs de treball, amb la corresponent revisió de funcions. Cal actualitzar periòdicament les funcions, així com atendre les peticions de revisions de llocs de treball.

Lentitud en les negociacions:

La CGT ja ha demanat en repetides ocasions a l’Equip de govern que ens enviï les propostes prèviament per a la seva anàlisi, en format electrònic o, com a mínim, en paper. Volem que les reunions de MGN siguin productives i negociar allò que realment interessa tot el personal. Volem saber:
  • quan es complirà el compromís de l’alcaldessa de destinar 1.460.000€ per a polítiques retributives (per a la valoració dels llocs de treball)
  • quan podrem tornar a gaudir de la jubilació incentivada (tal com diu el conveni i els acords de la Diputació de Barcelona, que l’alcaldessa es va comprometre a aplicar)
  • o quan se li aplicarà el plus de torn partit per a tots els col·lectius.
Els diversos punts que duem a les meses de negociació s’eternizen mesos i mesos, perquè les reunions de MGN es fan cada 15 dies o més, no es tracten tots els punts inclosos a l’ordre del dia i no existeix cap altre fòrum per tractar els temes que no són estrictament objecte de negociació i formen part de seguiment de conveni.

El 2012, mitjançant acord signat per l’Ajuntament i els representants sindicals,  l’Alcaldessa es va comprometre a:


Els treballadors estem complint la nostra part, però considerem que l’Equip de govern no mostra el suficient interès a resoldre les diverses reivindicacions de la majoria de col·lectius, que van quedant en l’oblit i veuen com es posposen les seves reivindicacions (peons de brigada que en realitat fan treballs d’oficials, tractament retributiu de les secretàries de direcció, delimitació de tasques entre administratius i auxiliars, distorsió retributiva entre tècnics superiors i caps de secció, càrregues de treball i dedicacions especial dels caps de servei, etc, etc)

Convindria recordar que la RLT aprovada pel Ple del 2010 només s’ha implementat al cos de tècnics superiors. Ara s’abordarà en primer lloc el col·lectiu de tècnics mitjos perquè els propis companys i companyes han pressionat, però existeixen més col·lectius per als quals es fa urgent donar una resposta clara de “quan els tocarà”.... Pel bé de tots i pel manteniment de la pau social.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada