dijous, 12 de març del 2015

La CGT demana rigor a les convocatòries de l’Ajuntament de Sant Cugat

Com molt bé sabeu, per optar a les convocatòries de promoció interna cal pertànyer a la categoria immediatament inferior i portar dos anys al lloc de treball que s’ocupa actualment, segons estableixen els articles 18.2 de l’EBEP, 59 del Decret legislatiu 1/1997 i 63.1.b del Decret 214/90.

Aquests requisits es van respectar a l’anterior bossa d’administratius on les persones que no els complien no es van poden presentar.

El 27 de febrer de 2015 Recursos Humans ha publicat el Decret 396/15 amb la llista provisional de persones admeses i excloses de la nova convocatòria de bossa d’administratius, però aquesta llista incorpora persones que aparentment no compleixen els requisits esmentats. És per això que hem demanat que es revisi la llista publicada i es rectifiqui, si escau (veieu instància).

La CGT reclama que s’apliquin sempre i amb el màxim rigor els principis d’igualtat, mèrit i capacitat per a tot el personal municipal. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada