dilluns, 4 de maig del 2015

Convocar les places SÍ (ja era hora!!!), però amb criteris homogenis

Aprovar unes bases generals per concórrer a les places garanteix la transparència i equanimitat, tant dels requisits necessaris per participar com del procés.

Actualment, Recursos Humans elabora les convocatòries de manera individual, sense homogeneïtzar els criteris (per posar només un exemple, no totes les bases d’un mateix col·lectiu exigeixen la mateixa titulació o el català, fet que podria decantar la balança en favor d’alguna persona candidata de manera poc objectiva).  A més, contínuament es fan canvis que donen cada vegada més importància als aspectes subjectius.

Durant molts anys, la CGT ha reclamat negociar unes bases generals, però Recursos Humans continua enviant als sindicats per mail les bases de cada convocatòria, a vegades amb molt poc temps per revisar-les, i no sempre incorpora les esmenes que s’indiquen. Atès que hem estat permanentment ignorats, malgrat que les lleis estableixen que les bases generals són objecte de negociació, ho hem tornat a demanar per instància als efectes escaients.

Confiem que l’Equip de govern obrirà el diàleg i consensuarà amb totes les forces sindicals unes bases generals, agilitzant la redacció de les futures bases i la convocatòria de les places, tan esperades per tot el personal municipal.

Tenir unes bases homogènies és un DEURE DE TRANSPARÈNCIA!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada