dimarts, 3 de juny del 2014

El Fons Social: un reclam pendent

La partida inicial dels Fons Social, d'acord al nostre conveni i pacte de condicions, està xifrada en un 3,5% de la massa salarial. Actualment, es situa a l'entorn d'uns 720.000 euros, aproximadament. Aquesta xifra, atenent a la normativa interna d'ús, s'havia de destinar de la següent manera:

·         Calaixos personals (al 100%, aproximadament uns 475.000 euros) (*)
·         Aportació directa al Pla de Jibilació: 0,5% del salari brut de cada treballador/a
·  Resta: ajuts sanitaris urgents (fins 36.000 euros per treballador), ajuts en concurrència (malaties cròniques alimentàries, les subjectes a medicació de llarga durada, etc), ajuts per naixament...

(*) Els sobrants es repartien linealment al pla de jubilació individual

Quan el Govern central va anunciar la congelació d'aportacions a plans de jubilació, el nostre Equip de govern va anar més enllà i ens va aplicar una dràstica reducció de la partida del Fons Social, sense parangó a la resta de partides municipals considerades "captives", que com a màxim van patir retallades del 25%.

El Govern Central torna a donar llum verda a les aportacions als plans de jubilació.  De tots els conceptes que integren el nostre Fons social (recordem vigent per conveni), l'Equip de govern només proposa la recuperació del 75% dels calaixos personals i 6.000 euros per als ajuts urgents (aquest darrer amb el compromís d'ampliar segons necessitats) però continua congelant l'aportació  del 0,5% del salari brut individual de cada treballador/a contravenint la normativa vigent.

Per això, continuem reclamant  el 100% de la dotació de tot el Fons Social, perquè es tracta de salari diferit destinat a drets passius. La retallada del Fons social és una retallada salarial que va més enllà de les aprovades pel Govern Central, ja aplicades des del 2010 a les nòmines del personal municipal, a excepció del cos directiu que el 2011 va incrementar el seu salari.

L'Organització té molts deutes pendents amb el personal municipal, entre ells la RLT i l'adequació salarial de molts col·lectius. Restem oberts a seure i parlar de la destinació dels recursos econòmics del capítol I, però exigim l'aportació del 0,5% del Pla de Jubilació individual i demanem que l'Equip de govern elabori un pla seriós de recuperació d'aquesta partida al 100% abans de les properes eleccions municipals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada