divendres, 6 de juny del 2014

Estrenem nova direcció de Recursos Humans

El passat dia 23 de maig, Gerència va comunicar a tot el personal municipal la marxa de Jordi Matias, a qui substituirà el senyor Gustau Folch, com a director de Recursos Humans.

L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (en vigor des del 2007) estableix en el seu article 13.2, dedicat al personal directiu, que “La seva designació ha d’atendre principis de mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat, i s’ha de portar a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i concurrència."

El 3 de juny, el Consell de Govern de la Generalitat ha aprovat un Pla de reforma de les administracions públiques. Entre els seus objectius inclou la professionalització dels càrrecs directius de la Generalitat i del seu sector públic, introduint criteris d'idoneïtat, i competència professional per al seu accés prèvia convocatòria pública.

A Sant Cugat, vivim novament la tria d'una direcció sense que s'hagin respectat aquests principis, el que confirma que es continua prioritzant el criteri de fidelitat política per davant dels principis constitucionals en què s'inspira tota la normativa vigent. I es fa en un moment en què els representants polítics estan més qüestionats que mai pel conjunt de la ciutadania.

Com a representants dels servidors públics, elevem el nostre rebuig més ferm per aquest procés i volem deixar constància que l'adrecem als responsables polítics i no al nou director de Recursos Humans.

Queda molt camí per recórrer a l'Organització i confiem en el manteniment de la pau social i dels nostres drets, que tants esforços ha costat recuperar en aquesta legislatura política.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada