dimarts, 17 de juliol del 2012

Reial Decret-llei 20/2012

Us adjuntem l'enllaç del text complert de la retallada més gran de la història de la demòcracia a Espanya, anomenat Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, "de medidas para garantizar la estabilidad presupostaria y de fomento de la competitividad".

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada