dilluns, 9 de juliol del 2012

Volem interlocució política


Carta oberta a la senyora Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, tramesa el 3 de juliol d’enguany:
Senyora alcaldessa,

D’ençà que vàrem endegar una nova etapa en les negociacions, tenim la percepció que l’objectiu de les polítiques de recursos humans és atacar el conveni. El personal municipal, sota aquest conveni, ha estat imprescindible en l’assoliment de la marca “Sant Cugat”, reconeguda internacionalment, pel que no entenem aquesta agressió constant a les nostres condicions de treball.  
El director de Recursos Humans  s'ha declarat incompetent per tractar els temes que tenim a sobre de la taula a nivell polític, limitant la seva funció al marc exclusivament tècnic a l'hora de fer propostes. La gerent, de les 4 reunions mantingudes, ha assistit a la primera, ha marxat a la meitat de la segona i no ha vingut a les dues últimes.
Si vostè encara no ha rebut a la Junta i al Comitè, no envia a les reunions a cap responsable polític amb competències per fer tractes a nivell de recursos humans i tampoc transmet cap missatge clar als treballadors i treballadores mitjançant la gerent, entenem que es desvincula de les seves obligacions com a màxima responsable del personal a l'ajuntament.
La voluntat política serà la que marcarà les línies de la feina tècnica, com ha estat sempre. Per tant, demanem una interlocució vàlida amb capacitat política per tractar els temes.
La Junta de personal i el Comitè d’empresa


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada