dijous, 28 de febrer del 2013

Acció per al bon govern municipal

COMUNICAT INTERN

Us fem arribar el document “Mesures per garantir la transparència i el bon govern en l’actuació municipal” que va aprovar el Ple Municipal, el 18 de febrer de 2013, del qual vam demanar informació la setmana passada.

Aquest document és el que ja es va aprovar el juny del 2010, amb una revisió i actualització feta conjuntament amb els/les portaveus de tots els grups municipals i amb les aportacions de la Sra. Victòria Camps (catedràtica d’ètica de la UAB).

La gerent ens ha informat que aquest document és la plataforma de sortida per iniciar, amb la col·laboració de l’oficina antifrau, el treball d’un pla d’integritat que abordi tot un seguit d’aspectes relacionats amb la transparència, on ens ha assegurat que podrà participar tot el personal i els/les representants de la Junta i del Comitè.

Davant d’aquesta situació, traslladem la nostra voluntat i predisposició de participar a partir d’ara en el treball que es generi, dins de les nostres competències com a representants del personal municipal, entenent que un projecte per treballar la integritat i la transparència a l’Ajuntament ha de comptar, sens dubte, amb les aportacions del personal, perquè els treballadors i treballadores puguin sentir-se integrats i integrades en el projecte i tinguin coneixement, en tot moment, de les obligacions i deures que haurem de contreure per assolir les fites que s’acordin.
      
Voldríem que aquest nou document sigui realment un document d’inici de treball efectiu per garantir la transparència i el bon govern i no es quedi penjat a la web, esdevenint només una declaració política d’intencions, sense cap implementació en l’organització, ja que la lluita contra la corrupció no es pot quedar en declaracions i en augments dels mecanismes de protecció i control existents, sinó exercint una supervisió interna i continuada de la nostra organització, en l’exercici de bones pràctiques i comportaments ètics compatibles amb una cultura de la gestió dels recursos públics eficaç, eficient i transparent.

Volem que l’Ajuntament de Sant Cugat destaqui per aquests motius realment, amb indicadors quantificables i mesurats periòdicament, amb comunicació pública interna i externa a la web municipal i en els mitjans que es consideri adequats.

El personal del sector públic hem de defensar la nostra integritat i demostrar que creiem en la transparència i en la lluita contra la corrupció. Per aquest motiu volem fer palès que no només hem de fer evident la transparència i la integritat amb les dades de l’estament polític, sinó també amb les dades de tot el personal públic, amb indicadors de com donem el servei i la satisfacció de la ciutadania.

Atès que el document en l’apartat 3 recull unes “Mesures destinades a introduir millores en l’àmbit del bon govern i la gestió pública” i que nosaltres com a personal del sector públic hem de defensar la nostra integritat i demostrar que creiem en la transparència, proposem que el Pla abordi entre altres les següents qüestions:


  • Definició i abast del concepte “corrupció”
  • Disposar d’indicadors que estableixin la sostenibilitat social, ambiental i econòmica dels serveis públics i els recursos que s’hi destinen
  • Introduir el concepte de tràfic d’influències com a motiu de renúncia a un càrrec públic, si és condemnat
  • Realització d’auditories dels llocs de treball, de l’Ajuntament i dels organismes autònoms
  • Publicació i difusió del número de funcionaris, interins, laborals, plans d’ocupació, eventuals, regidors de l’equip de govern i tasques delegades, regidors de l’oposició
  • Formes d’accés als llocs de treball del personal funcionari i laboral
  • Formes de selecció dels directius públics
  • Dades anuals de contractacions i/o no renovacions
  • Comparatives percentuals de consignacions pressupostàries per partides
  • Objectius de mandat, anuals i per àmbits.


Us elevem la proposta perquè en prengueu consciència i en cas de tenir altres consideracions ens les feu arribar per tenir-les en compte.

També us encoratgem a participar en tot el procés i us tindrem informats i informades de qualsevol novetat al respecte. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada