dilluns, 22 d’abril del 2013

Sous de lliure designació

No només els càrrecs “de confiança” són de lliure designació. També ho són els seus sous:

En el període 2010-2013 l’Ajuntament de Sant Cugat de Cugat redueix el sou dels treballadors i treballadores municipals una mitjana del 30%. 

Per contra, INCREMENTA EL SOU D’ALGUNS DIRECTIUS FINS EL 13’7%.
1 comentari: