dilluns, 13 de maig del 2013

Per què vol Sant Cugat serveis jurídics i econòmics?

El Consell Rector de l'IGEPESI, format per l’alcaldessa sra. Mercè Conesa, el sr. Jordi Puigneró, el sr. Carles Brugarolas, la sra. Joana Barbany, la sra. Carme Oliver, la sra. Eva Borrás i el sr. Jordi Matias fa cas omís de l'informe dels serveis jurídics i de l'interventor en la readmissió d’una treballadora.

L’Equip de govern, després de 2 sessions en que s’han presentat 4 informes jurídics, aprova la proposta de readmissió d’una treballadora basant-se en un expedient ple d’irregularitats procedimentals i jurídiques, com per exemple: no tenir contracte inicial signat ni existir cap sol·licitud d’excedència per part de la treballadora.

L'informe d’Intervenció i dels Serveis Jurídics accepta la readmissió però recomana la immediata amortització d’aquesta plaça per causes econòmiques, tècniques i organitzatives que contempla la legislació vigent i que atesa la situació econòmica actual i les grans restriccions pressupostàries a les que es veu abocat aquest ajuntament, són de total procedència en aquest cas.

Tot i així, l’Equip de govern ha manifestat que es reserva el dret de donar continuïtat a la irregularitat d’aquesta contractació, contravenint les recomanacions dels informes municipals. Es readmet, doncs, una persona per cobrir una plaça que fa 4 anys que va quedar vacant i per fer una feina que no ha calgut ni tampoc cal fer ara.

Els sindicats han mostrat la seva disconformitat al següent:

  • A la immoralitat de fer créixer innecessariament la plantilla de l'IGEPESI, quan la feina que es pretén que faci la persona nova no és un servei basic ni essencial i ja existeix actualment a la plantilla prou personal per executar les feines necessàries. 
  • A la manca de respecte per la funció pública i pels estaments de control existents, com són la Intervenció  i els Serveis Jurídics, fent cas omís als seus informes. 
Així mateix, considerem que la Direcció de RH ha de ser més estricta amb la seva feina i fer un seguiment acurat dels contractes d'obra i servei per evitar conflictes laborals que deixen en clara situació de discriminació al personal municipal que ha entrat amb processos selectius i resta pendent de consolidar la seva plaça per motius d'ordre administratiu.

El Comitè d’Empresa i la Junta de Personal

NOTA: L’IGEPESI és l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació, de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada