dimarts, 21 de maig del 2013

A Sant Cugat no es retalla a tothom per igual

Les retribucions dels càrrecs de confiança de l’Ajuntament de Sant Cugat den 3 passes:

1) El 2010 tothom vam patir retallades imposades pels decrets estatals. I el 2011, i el 2012…

2) El juny de 2011, en el seu primer ple com alcaldessa electa, es nomena el personal eventual i de confiança amb el sou considerat adequat per a les funcions a desenvolupar per cada càrrec.

3) El juliol de 2011, 1 mes després, l’alcaldessa augmenta alguns dels sous segons la taula ajunta (hi ha tres persones que pateixen un decrement en les seves retribucions, però el motiu és que se’ls canvien les funcions, no que se’ls redueixi el sou. Passen de “directors d’àmbit” a “directors” o de “directos” a “coordinador”).

La Junta de personal i el Comitè d’empresa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada