dijous, 16 de maig del 2013

Totes les administracions retallen llocs de treball

Un company ens ha fet arribar per correu electrònic un comentari molt interessant relacionat amb l’article Todas las administraciones recortan empleos salvo las empresas públicas publicat en aquest blog el 3 de maig passat. A continuació us reproduïm la seva opinió:

“En relació a aquest article volia afegir un altre font d’atur generat des de l’administració pública que no es cita en aquest escrit.

Moltes administracions estan modificant a la baixa els contractes de serveis amb empreses concessionàries amb percentatges d’entre el 10 i el 25%.

Cada cop que es signa una reducció de contracte es produeix o una disminució de la jornada de treball del personal de l’empresa assignat al servei, quan no un acomiadament de part de la plantilla.

Pot donar-se el cas d’un ajuntament que no acomiada als seus treballadors però si que provoca l’acomiadament de part del personal de les empreses que presten serveis.

No crec que hi hagin estudis al respecte, però em consta que, durant els anys 2011, 2012 i en l’actualitat, la reducció forçada del preu dels contractes i, per tant, de la feina contractada, es va reduint de forma sistemàtica amb la pèrdua de llocs de treball que això comporta.”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada