dimarts, 25 de març del 2014

Aclariments de la gerent

Correu enviat per la gerent el 24 de març a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament:

“Benvolgudes i benvolguts,

Arran del procés de regularització d’una sèrie de treballadors i treballadores fora de plantilla, s’han plantejat dubtes sobre la incidència que això podria tenir en el personal que actualment ja forma part de la plantilla (funcionaris de carrera, laborals fixos i interins).

Alhora, s’ha difós informació respecte un possible ERO que podria afectar al personal que ja forma part de la plantilla, ja que el govern espanyol està tramitant l’Avantprojecte de Llei de Reforma de l’Administració Local.

En relació a aquests dos dubtes, volem aclarir que:

1r) La Llei de Reforma i Sostenibilitat de l’Administració Local ja no és un avantprojecte, sinó que es va aprovar i publicar el 27 de desembre passat (Llei 27/2013).

2n) Aquesta Llei no preveu l’aplicació d’EROs a l’Administració local. El que fa és diferenciar competències pròpies i impròpies de l’Administració local, i fixa mesures adreçades a deixar de prestar serveis vinculats a competències impròpies quan els Ajuntaments no tenen una economia sanejada. Per això, aquesta Llei no ha de comportar amenaces per a la seguretat de cap lloc de treball, sempre que l’Ajuntament sigui sostenible en termes econòmics. En aquest sentit, com Ajuntament hem dut a terme esforços importants en els darrers anys, i els continuarem fent, per mantenir una economia sanejada i evitar repercussions legals indesitjades. Hores d’ara la situació està controlada, no es preveu cap amenaça futura per al manteniment dels llocs de treball i no cal que ningú s’alarmi.

3r) La incorporació a la plantilla de personal que no en forma part no té cap repercussió en la situació administrativa del personal que ja hi està integrat, que manté el seu règim actual.

Recordem que aquest ajuntament s’ha sumat a la ofensiva del Consell de Governs Locals per aturar una reforma de l’administració local que afecta greument l’autonomia local i considerem lesiva pels interessos dels ciutadans i de les ciutadanes. Defensem la prestació dels serveis des de la proximitat i el coneixement de la realitat social.

Cordialment,

Carme Oliver
Gerent”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada