dijous, 20 de març del 2014

Regularització de 45 persones fora de plantilla

Ahir, les presidències de Junta i el Comitè van sol·licitar a l'equip directiu i polític paralitzar el procés de regularització i inclusió a la plantilla de 45 persones que actualment estan fora de plantilla.

El director de Recursos Humans va comunicar fa temps a la Junta i el Comitè el seu interès en regularitzar aquesta situació i es va decidir de mutu acord fer un estudi individualitzat per:

  • Analitzar la plantilla actual per determinar si existeixen casos anàlegs que no s'han incorporat a la llista elaborada per Recursos Humans i garantir així igualtat de tracte.

  • Determinar les fórmules de regularització individualitzades més adients (depenent de la situació de cada treballador/a, cal estudiar cas per cas, cada expedient).

  • Avaluar les conseqüències d'aquesta regularització per a la resta del personal municipal (laborals fixos, funcionaris de carrera i interins).

El govern central està tramitant l'avantprojecte de la llei de Reforma de l'Administració Local. Així doncs, per imperatiu legal en el futur podria haver un ERO (Expedient de Regulació d'Ocupació) a l'ajuntament  amb acomiadaments de personal laboral fix, o amortització de places de funcionaris (ja siguin de carrera o interins), malgrat la voluntat expressa de l'alcaldessa de mantenir els llocs de treball. Ningú desitja aquesta situació, però no es pot mantenir desinformat al personal.

La regularització de la plantilla passa, doncs,  per un procés de reflexió global per arribar a acords que garanteixin els drets de tothom. VOLEM PROTEGIR i GARANTIR EL TREBALL PER A TOTHOM  (inclòs també el personal fora de plantilla).

Per aquest motiu hem presentat una instància on demanem, entre d'altres accions, el reprovament del director de Recursos Humans per:

  • Emprendre accions que afecten a les condicions laborals del personal municipal sense tenir en compte la representació sindical

  • Discriminar el conjunt del personal municipal i no informar-los de les conseqüències per als seus llocs de treball

  • No vetllar pel bon clima laboral

Us seguirem informant.

La Junta i el Comitè

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada